hi,歡迎來到華強芯城 收藏我們客服熱線:400-990-8686
战国兰斯下载
我的購物車 0
战国兰斯下载所有產品信號隔離器件及???/a>光電耦合器(光耦) 當前“光電耦合器(光耦)”共 418 條相關庫存
 • 战国兰斯下载 www.tgdrxs.com.cn 品牌

  清除
 • 打開/關閉時間(典型值)

  清除
 • 電流傳輸比(最大值)

  清除
 • 電流傳輸比(最小值)

  清除
 • 輸入-輸入側1/輸入側2

  清除
 • 共模瞬態抗擾度(最小值)

  清除
 • 輸入類型

  清除
 • 輸出類型

  清除
 • 每個通道的輸出電流

  清除

應用篩選
下載表格 每頁顯示:
圖片原廠型號品牌描述庫存參考價格打開/關閉時間(典型值)電流傳輸比(最大值)電流傳輸比(最小值)輸入-輸入側1/輸入側2共模瞬態抗擾度(最小值)輸入類型輸出類型每個通道的輸出電流
EL817S(A)(TU)-FEL817S(A)(TU)-FEverlight
臺灣億光
4-SMD 單向光耦 Viso=5000Vrms VF(typ)=1.2V IF=60mA Vo=35V CTR=80-160%
數據手冊

現貨:5

可訂期貨

¥0.2577

立即購買
-
160%@5mA
80%@5mA
-
-
DC
晶體管
50mA
EL1017(TA)-VG9.5EL1017(TA)-VGEverlight
臺灣億光
4-SOP 單向光耦 Viso=5000Vrms VF(typ)=1.45V IF=60mA Vo=80V CTR=80-160%
數據手冊

現貨:3000

可訂期貨

¥0.44720

折后價:¥0.4248

立即購買
4μs,3μs
160%@5mA
80%@5mA
-
-
DC
晶體管
50mA
EL814S(A)(TU)EL814S(A)(TU)Everlight
臺灣億光
4-SMD 雙向光耦 Viso=5000Vrms VF(typ)=1.2V IF=±60mA Vo=80V CTR=50-150%
數據手冊

現貨:1500

可訂期貨

¥0.4025

立即購買
-
150%@1mA
50%@1mA
-
-
AC,DC
晶體管
-
EL1019(TA)-VGEL1019(TA)-VGEverlight
臺灣億光
4-SOP 單向光耦 Viso=5000Vrms VF(typ)=1.45V IF=60mA Vo=80V CTR=200-400%
數據手冊

現貨:2449

可訂期貨

¥0.3756

立即購買
4μs,3μs
400%@5mA
200%@5mA
-
-
DC
晶體管
50mA
EL1018(TA)-VGEL1018(TA)-VGEverlight
臺灣億光
4-SOP 單向光耦 Viso=5000Vrms VF(typ)=1.45V IF=60mA Vo=80V CTR=130-260%
數據手冊

現貨:1430

可訂期貨

¥0.4183

立即購買
4μs,3μs
260%@5mA
130%@5mA
-
-
DC
晶體管
50mA
TLP383(GR-TPL,E(TTLP383(GR-TPL,E(TToshiba
東芝
SOP-4 單向光耦 Viso=5000Vrms VF(typ)=1.25V If=50mA CTR=100-300%
數據手冊

現貨:3000

可訂期貨

¥0.7095

立即購買
3μs,3μs
300%@5mA
100%@5mA
-
-
DC
晶體管
50mA
TLP109(TPL,E(TTLP109(TPL,E(TToshiba
東芝
SO-5 單向光耦 Viso=3750Vrms VF(typ)=1.64V If=20mA CTR=25-75%
數據手冊

現貨:2995

可訂期貨

¥1.7153

立即購買
800ns,800ns(max)
-
20%@16mA
-
-
DC
晶體管
8mA
PC817X3NIP0FPC817X3NIP0FSHARP
SOP-4 單向光耦 Viso=5000Vrms VF(typ)=1.2V IF=50mA Vo=80V
數據手冊

現貨:2000

¥0.539

立即購買
-
400%@5mA
200%@5mA
-
-
DC
晶體管
50mA
EL817(C)-GEL817(C)-GEverlight
臺灣億光
4-DIP 單向光耦 Viso=5000Vrms VF(typ)=1.2V IF=60mA Vo=80V CTR=200-400%
數據手冊

現貨:1941

可訂期貨

¥0.1952

立即購買
-
400%@5mA
200%@5mA
-
-
DC
晶體管
50mA
PC817X1NSZ9FPC817X1NSZ9FSHARP
DIP-4 單向光耦 Viso=5000Vrms VF(typ)=1.2V IF=50mA Vo=80V
數據手冊

現貨:1900

¥0.3494

立即購買
-
-
-
-
-
-
-
-
EL851S1(TA)EL851S1(TA)Everlight
臺灣億光
SOP-4 單向光耦 Viso=5000Vrms VF(typ)=1.2V IF=60mA Vo=350V
數據手冊

現貨:1000

可訂期貨

¥0.7992

立即購買
-
600%@5mA
50%@5mA
-
-
DC
晶體管
50mA
EL851S1(TA)EL851S1(TA)Everlight
臺灣億光
SOP-4 單向光耦 Viso=5000Vrms VF(typ)=1.2V IF=60mA Vo=350V
數據手冊

現貨:1000

¥0.805

立即購買
-
600%@5mA
50%@5mA
-
-
DC
晶體管
50mA
ORPC-817MCORPC-817MCOrient
奧倫德
DIP-4 單向光耦 Viso=5000Vrms VF(typ)=1.2V IF=60mA Vo=80V CTR=200-400%
數據手冊12

現貨:4990

¥0.1323

立即購買
4μs,5μs
400%@5mA
200%@5mA
-
-
-
晶體管
50mA
EL817(C)-FGEL817(C)-FGEverlight
臺灣億光
4-DIP 單向光耦 Viso=5000Vrms VF(typ)=1.2V IF=60mA Vo=80V CTR=200-400%
數據手冊

現貨:2500

可訂期貨

¥0.1748

立即購買
-
-
-
-
-
DC
晶體管
-
TLP785(GB-TP6,F(C9.5TLP785(GB-TP6,F(CToshiba
東芝
SMD-4 單向光耦 Viso=5000Vrms VF(typ)=1.15V If=50mA CTR=100-600%
數據手冊

現貨:1726

在途:4000

可訂期貨

¥0.34880

折后價:¥0.3314

立即購買
3μs,3μs
600%@5mA
100%@5mA
-
-
DC
晶體管
50mA
PC817X2NSZ9FPC817X2NSZ9FSHARP
DIP-4 單向光耦 Viso=5000Vrms VF(typ)=1.2V IF=50mA Vo=80V
數據手冊

現貨:2000

¥0.325

立即購買
-
-
-
-
-
DC
晶體管
50mA
LTV-356T-BLTV-356T-BLiteon
SOP-4 單向光耦 Viso=3750Vrms VF(typ)=1.2V IF=50mA Vo=80V CTR=130-260%
數據手冊

現貨:1974

可訂期貨

¥0.2868

立即購買
-
260%@5mA
130%@5mA
-
-
DC
晶體管
50mA
6N137S(TA)6N137S(TA)Everlight
臺灣億光
SOP-8 單向光耦 Viso=5000Vrms VF(typ)=1.4V IF=50mA 10MBit/s
數據手冊12

現貨:250

可訂期貨

¥1.32

立即購買
-
-
-
1/0
5kV/μs
DC
開路集電極
50mA
LTV-352TLTV-352TLite-On
光寶
4-SOP 單向光耦 Viso=3750Vrms VF(typ)=1.2V IF=50mA Vo=300V
數據手冊

現貨:3000

可訂期貨

¥0.8036

立即購買
-
-
1000%@1mA
-
-
DC
達林頓晶體管
150mA
TLP185(GB-TPL,SETLP185(GB-TPL,SEToshiba
東芝
6-SMD 單向光耦 Viso=3750Vrms VF(typ)=1.25V IF=50mA Vo=80V CTR=100-600%
數據手冊

現貨:3

可訂期貨

¥0.6505

立即購買
3μs,3μs
600%@5mA
100%@5mA
-
-
DC
晶體管
50mA
TLP185(GB-TPL,SETLP185(GB-TPL,SEToshiba
東芝
6-SMD 單向光耦 Viso=3750Vrms VF(typ)=1.25V IF=50mA Vo=80V CTR=100-600%
數據手冊

現貨:30

¥4.4771

立即購買
3μs,3μs
600%@5mA
100%@5mA
-
-
DC
晶體管
50mA
PC817X3CSP9FPC817X3CSP9FSHARP
SOP-4 單向光耦 Viso=5000Vrms VF(typ)=1.2V IF=50mA Vo=80V
數據手冊

現貨:2000

¥0.389

立即購買
-
-
-
-
-
DC
晶體管
50mA
EL817C-FEL817C-FEverlight
臺灣億光
4-DIP 單向光耦 Viso=3750Vrms VF(typ)=1.2V IF=60mA Vo=80V
數據手冊

現貨:5

可訂期貨

¥0.5197

立即購買
-
-
-
-
-
DC
晶體管
-
TLP2168(TP,F)9.5TLP2168(TP,F)Toshiba
東芝
SO-8 雙向光耦 Viso=2500Vrms VF(MAX)=0.8V If=25mA
數據手冊12

現貨:2200

可訂期貨

¥3.95920

折后價:¥3.7612

立即購買
-
-
-
2/0
15kV/μs
DC
開路集電極
25mA
EL817S(B)(TU)-FEL817S(B)(TU)-FEverlight
臺灣億光
4-SMD 單向光耦 Viso=5000Vrms VF(typ)=1.2V IF=60mA Vo=35V CTR=130-260%
數據手冊

現貨:9

可訂期貨

¥0.3404

立即購買
-
-
-
-
-
DC
晶體管
50mA
PC357N2J000FPC357N2J000FSHARP
SOP-4 單向光耦 Viso=3750Vrms VF(typ)=1.2V IF=50mA Vo=80V
數據手冊

現貨:3000

¥0.5978

立即購買
-
-
-
-
-
DC
晶體管
50mA
EL357N(B)(TA)-GEL357N(B)(TA)-GEverlight
臺灣億光
SOP-4 單向光耦 Viso=3750Vrms VF(typ)=1.2V IF=50mA Vo=80V
數據手冊

現貨:1

可訂期貨

¥0.2859

立即購買
-
260%@5mA
130%@5mA
-
-
DC
晶體管
50mA
EL357N(B)(TA)-GEL357N(B)(TA)-GEverlight
臺灣億光
SOP-4 單向光耦 Viso=3750Vrms VF(typ)=1.2V IF=50mA Vo=80V
數據手冊

現貨:6000

¥0.299

立即購買
-
260%@5mA
130%@5mA
-
-
DC
晶體管
50mA