hi,歡迎來到華強芯城 收藏我們客服熱線:400-990-8686
战国兰斯下载
我的購物車 0
战国兰斯下载所有產品電位器(可調電阻) 當前“電位器(可調電阻)”共 227 條相關庫存

4399赛尔号打兰斯特:電位器(可調電阻)

  • 战国兰斯下载 www.tgdrxs.com.cn 品牌

    清除

應用篩選
下載表格 每頁顯示:
圖片原廠型號品牌描述庫存參考價格
3296W-1-204LF3296W-1-204LFBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 200KΩ 1/2W PC PIN TOP
數據手冊

現貨:490

可訂期貨

¥2.1952

立即購買
3362P-1-501LF3362P-1-501LFBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 500Ω 1/2W PC PIN TOP
數據手冊

現貨:500

可訂期貨

¥0.784

立即購買
3362P-1-105LF3362P-1-105LFBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 1MΩ 1/2W PC PIN TOP
數據手冊

現貨:250

可訂期貨

¥0.833

立即購買
3362P-1-200LF3362P-1-200LFBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 20Ω 1/2W PC PIN TOP
數據手冊

現貨:500

可訂期貨

¥0.7742

立即購買
3006P-1-203LF3006P-1-203LFBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 20KΩ 3/4W PC PIN SIDE
數據手冊

現貨:250

可訂期貨

¥2.303

立即購買
3296W-1-200LF3296W-1-200LFBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 20Ω 1/2W PC PIN TOP
數據手冊

現貨:500

可訂期貨

¥2.3324

立即購買
3362P-1-103LF3362P-1-103LFBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 10KΩ 1/2W PC PIN TOP
數據手冊

現貨:74

可訂期貨

¥0.7448

立即購買
3296X-1-103LF3296X-1-103LFBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 10KΩ 1/2W PC PIN SIDE
數據手冊

現貨:400

可訂期貨

¥2.303

立即購買
3296W-1-203LF3296W-1-203LFBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 20KΩ 1/2W PC PIN TOP
數據手冊

現貨:490

可訂期貨

¥2.2834

立即購買
3296W-1-205LF3296W-1-205LFBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 2MΩ 1/2W PC PIN TOP
數據手冊

現貨:240

可訂期貨

¥2.4206

立即購買
3296W-1-503LF3296W-1-503LFBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 50KΩ 1/2W PC PIN TOP
數據手冊

現貨:500

可訂期貨

¥2.2246

立即購買
3314J-1-103E3314J-1-103EBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 10KΩ 1/4W J LEAD TOP
數據手冊

現貨:435

可訂期貨

¥1.9141

立即購買
3006P-1-205LF3006P-1-205LFBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 2MΩ 3/4W PC PIN SIDE
數據手冊

現貨:500

可訂期貨

¥2.156

立即購買
3006P-1-101LF3006P-1-101LFBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 100Ω 3/4W PC PIN SIDE
數據手冊

現貨:500

可訂期貨

¥2.3226

立即購買
3362P-1-202LF3362P-1-202LFBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 2KΩ 1/2W PC PIN TOP
數據手冊

現貨:480

可訂期貨

¥0.735

立即購買
3362P-1-204LF3362P-1-204LFBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 200KΩ 1/2W PC PIN TOP
數據手冊

現貨:298

可訂期貨

¥0.7742

立即購買
3296W-1-502LF3296W-1-502LFBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 5KΩ 1/2W PC PIN TOP
數據手冊

現貨:224

可訂期貨

¥2.3422

立即購買
3006P-1-202LF3006P-1-202LFBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 2KΩ 3/4W PC PIN SIDE
數據手冊

現貨:500

可訂期貨

¥2.156

立即購買
3296W-1-500LF3296W-1-500LFBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 50Ω 1/2W PC PIN TOP
數據手冊

現貨:185

可訂期貨

¥2.2246

立即購買
3296X-1-104LF3296X-1-104LFBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 100KΩ 1/2W PC PIN SIDE
數據手冊

現貨:500

可訂期貨

¥2.3226

立即購買
3006P-1-103LF3006P-1-103LFBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 10KΩ 3/4W PC PIN SIDE
數據手冊

現貨:440

可訂期貨

¥2.2344

立即購買
3296W-1-100LF3296W-1-100LFBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 10Ω 1/2W PC PIN TOP
數據手冊

現貨:500

可訂期貨

¥2.4108

立即購買
3296W-1-201LF3296W-1-201LFBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 200Ω 1/2W PC PIN TOP
數據手冊

現貨:210

可訂期貨

¥2.254

立即購買
3362P-1-102LF3362P-1-102LFBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 1KΩ 1/2W PC PIN TOP
數據手冊

現貨:385

可訂期貨

¥0.7742

立即購買
3296W-1-104LF3296W-1-104LFBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 100KΩ 1/2W PC PIN TOP
數據手冊

現貨:460

可訂期貨

¥2.3422

立即購買